sila-silalah

pinang merah,sireh junjung, saya tak marah, silalah berkunjung

Khamis, 22 November 2012

Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK)

Definisi
Aturcara komputer yang menggunakan teknik-teknik kepintaran buatan untuk membantu seseorang belajar (Jamaluddin 1989)
Komputer dianggap sebagai tutor atau guru. Komputer memainkan peranan sebagai pengajar (instructor), penerang (explainer) dan pemudahcara (facilitator) (Abd.Rahman 1989).
Pengajaran berbantukan komputer melibatkan sistem tutorial, permainan dan simulasi di samping aktiviti latih tubi dan penyelesaian masalah ( PPK 1993, Jamaludin 1989)

Jenis-jenis Perisian PPBK
 • Latih tubi
  •  menawarkan latihan kemahiran yang telah pun dipelajari
  • menambah kemahiran
  • Soalan diberi satu demi satu utnuk melatih kemahiran sesuatu komsep
  • sesuai untuk fakta dalam mata pelajaran
  • sangat sesuai untuk ulangkaji pelajar yang lemah
  • Pelajar diberi soalan dan dikehendaki menjawabnya. Komputer akan memberi maklum balas bagi setiap jawapan pelajar.
  • sesuai digunakan selepas guru mengajar sesuatu konsep.
 • Tutorial 
  • mengajar sesuatu konsep
  • diikuti dengan soalan tutorial berbentuk interaktif tentang konsep yang dipelajari.
  •  konsep yang sama dengan pengajaran tradisionel cuma pelajar berhadapan dengan komputer
 • Simulasi
  • Program simulasi memberi peluang kepada pelajar merasai suasana yang menyerupai fenomena  sebenar.
  • Penjelasan dan visual diberikan.
  • Pelajar berpeluang menukar faktor atau suasana  bagi melihat kesannya.
  • mampu memotivasikan pelajar kerana mereka boleh berinteraksi secara spontan dengan komputer.
 • Permainan
  • Aktiviti yang dirancang mengikut ketetapan peraturan dan membawa kepada kemenangan.
  • menggunakan kemahiran fizikal, mental dan sosial.
  • Permainan berintergrasikan kurikulum dalam P&P.
  • permainan dibentuk agar menarik tetapi tidak terllau mengasyikkan atau melalaikan pelajar.
 • Penyelesaian Masalah
  • pelajar menyelesaikan masalah yang dikemukakan.
  • ia adalah seperti simulasi dengan proses kognitif yang tinggi seperti pemikiran logik dan kritikal.
  • Memerlukan penaakulan.
  • pelajar diberi masalah untuk diselesaikan.

Tiada ulasan: